Chào mừng các bạn đến với Hội Cờ Vua - Sân chơi trí tuệ dành cho mọi người - Cờ Vua giúp khai mở trí tuệ, kích hoạt não giúp trẻ thông minh hơn, ngoan hơn, học giỏi hơn. Liên hệ đăng ký học thử tại Trung Tâm Đào Tạo Cờ Vua Quốc Tế Hotline: 090.264.1618

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Thông báo nghỉ lễ Giải Phóng Miền Nam (30/4) và Quốc Tế Lao Động (1/5)

ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NĂNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              LỰC HOÀNG GIA
                                                                                                           
            Số :   22.04 /TB-HVTT                            TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 của giáo viên và học viên Trung Tâm Huấn Luyện Năng Lực Hoàng Gia
             
(Áp dụng cho các bộ môn: Bóng đá, Mỹ thuật, Âm Nhạc, Cờ Vua)

Kính gửi:   - Giáo viên
                  - Phụ huynh và học viên

Thực hiện chỉ đạo của BGĐ, căn cứ Thông báo của Phòng đào tạo Trung Tâm ký và ban hành ngày 22/04/2017 về thời gian nghỉ lễ chào mừng ngày 30/4 Giải Phóng Miền Nam và 1/5 Quốc Tế Lao Động.

-   Lịch nghỉ học bắt đầu từ ngày 29-04-2017 đến hết ngày 02-05-2017.Bắt đầu học lại từ ngày 03-05-2017.

-   Trường hợp đối với những học viên nghỉ dài hơn lịch trung tâm thì phải thông  báo với trung tâm đề phòng tiếp tân nắm danh sách, và sắp xếp thời gian học bù cho học viên. Điện Thoại: 08.6274.5588

Yêu cầu Giáo Viên các lớp học nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống báo cho học viên lớp mình thực hiện theo thông báo này.


Nơi nhận :                                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Giáo viên (để báo cáo)                                                              TRUNG TÂM CỜ QUỐC TẾ
- Các lớp học (để thực hiện)                                                                       

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618